Stillinger

Obs! Ikke alle stillinger er opslåede idet vi også løser opgaver for kunder som ikke ønsker deres stillinger eksponeret!

 

Centersygeplejerske søges til dagvagt til Ældrecenter belliggende i Glostrup kommune

Søger du en ny stilling fordi du savner faglige udfordringer, samt ansvar og opgaver som modsvarer dine kompetencer og motivation? Så læs mere her:

Specialet demens og yngre voksne med senhjerneskade kræver høj faglighed samt evnen til at løse mange daglige opgaver som alle fordrer en bred indsigt i sygeplejen. Du har den erfaring som skal til evt. fra hospital, og du kan lide at have travlt og samtidig bevare et stort overblik.

Du kan samarbejde med læger, ergo,- fysioterapeuter, social og sundhedsassistenter samt hjælpere, og du har evnen til at kommunikere med alle, ikke mindst de pårørende hvor du med dit engagement og din indsigt skaber ro og overblik. Du forstår at specialet kræver kontinuerligt fokus på egen udvikling og du er hverken bange for at spørge andre om hjælp, eller at videreformidle din faglighed og kompetencer til andre.

Du trives i rollen som ansvarlig for sygeplejen og du kan træffe beslutninger, guide, vejlede og understøtte dine kolleger i arbejdet med kompleks sygepleje.

Du er klar til faglig udvikling og villig til at dygtiggøre dig indenfor et eller flere specialer da du skal samarbejde på tværs af flere centre. Arbejdspladsen prioriterer et fagligt højt niveau og vil derfor gerne investere ressourcer i din videreuddannelse. 

Du har:

 • En baggrund som sygeplejerske.
 • Gerne erfaring med demens og voksne med senhjerneskade.
 • Evt. viden om neuropædagogik.
 • Lyst til at udvikle dig fagligt.

Du får:

 • En udfordrende stilling indenfor et spændende område.
 • En dagvagtsstilling på 35 timer m. weekendvagt hver 8. weekend.
 • Dygtige og glade kolleger som kan samarbejde på tværs af afdelinger i hverdagen.
 • Ansvar for sygeplejen på en afdeling med komplekse behov.
 • Muligheden for at bidrage til den sygeplejefaglige udvikling for dine kolleger.
 • En attraktiv løn hvor dine kompetencer udvikles og honoreres jf. dit uddannelsesniveau og ansvar.

Autoriseret Psykolog søges til progeressiv virksomhed indenfor det specialiserede socialområde

Virksomheden Habitus, tidl. Autismekonsulenterne, søger en erfaren psykolog som kan medvirke til, at styrke og videreudvikle den faglige spændvidde for organisationens mere end 300 medarbejdere.

Virksomheden er godt forankret i en specialiseret og særdeles veludviklet praksis i arbejdet med mennesker indenfor det specialiserede socialområde. Organisationen har siden starten i 2007 været førende indenfor området med udvikling af botilbud til mennesker med særlige udfordringer i livet.

Med en individuelt tilpasset og særligt tilrettelagt indsats skaber Habitus udvikling og rammer for mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, samt massive personlige, adfærdsmæssige og, eller problemskabende adfærd.

Som fagligkonsulent i Habitus, vil du med din erfaring og baggrund, kunne styrke fagligheden såvel på tværs af organisationen som i dybden af det fag faglige. Du vil igennem din supervision af vore mange specialiserede teams, skabe forståelse og indsigt i, hvordan vi individuelt og som teams kan styrke det professionelle afsæt til, i endnu højere grad at skabe livskvalitet og udvikling for de mennesker vi dagligt hjælper og understøtter.

Du forstår vigtigheden i at forene personalets praktiske erfaringer og observationer med et fagligt med og modspil, som gradvist øger den samlede fælles praksis og kvaliteten heraf. Vi er som organisation meget bevidste om udviklingen af egen faglighed, og vi er optaget af at skabe resultater, i kraft af hinandens ressourcer og kompetencer.

Du vil som faglig konsulent blive en del af et stabsteam på i alt 3 konsulenter, som dagligt arbejder med at supervisere, undervise og formidle kompetencer og viden på tværs af organisationen.

Du tilbydes:

 • En attraktiv stilling du selv skal være med til at skabe rammerne for.
 • En virksomhedskultur præget af ambitioner og tro på udviklingen af vores beboeres trivsel, selv- og medbestemmelse.
 • En organisation som dagligt tør udfordre hinanden i de løsninger og valg, som vi sammen er med til at træffe.
 • Rammer som du selv har indflydelse på at fylde ud, og mål du selv er med til at sætte retning for.

Du har:

 • En uddannelsesmæssig baggrund, som autoriseret Psykolog.
 • Erfaring i arbejdet med mennesker indenfor det specialiserede socialområde herunder mennesker med problemskabende adfærd.
 • Evt. erfaring med neuropsykologi

Faglige ambitioner og en passioneret og professionel tilgang som en del af dit faglige DNA.

tærkepersonligheder, skaber kvalitet i ar hos orgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og problemskabnde adfæ

Afdelingsleder søges til nydannet lederteam på Munkekærskolen i Solrød

Kan du omsætte idéer og visioner til konkrete initiativer og handling? Og har du lyst til, at samarbejde med et lederteam fuld af energi og gode intentioner for en moderne skoles udvikling?

Du trives i en rolle som del af et lederteam, hvor der tænkes højt og nyt og, hvor vi er fælles om at ville udvikle skolen omkring vores motto ”på vej”.  Vi ser det som vores opgave og sikre at skolen forandrer og tilpasser sig fremtidige udfordringer og vilkår , og gør det til et attraktivt sted at være både lærer og elev. Vi trives som ledelsesteam, fordi vi både kan samarbejde, have det sjovt sammen og fordi vi parallelt med dette kan omsætte vores høje faglighed i en professionel kontekst.
 
Som leder skaber du engagement og energi omkring dig og som resten af lederteamet er du ambitiøs og vedholdende i målet om at skabe resultater. Vi bruger hinanden aktivt og løser problemer i fællesskab, og vi er fleksible i forhold til fordelingen af opgaver og ressourcer ledertemaet imellem. Vi er optagede af at skabe en rød tråd igennem fagligheden på langs og på tværs af skolen.
 
Du kan få indflydelse på hvordan vi skaber rum for fælles læring i hverdagen, arbejder med fælles praksisforståelse og udnyttelse af hinandens ressourcer og kompetencer både på lærersiden og i lederteamet. Du har en mening om hvordan faglighed og trivsel forenes i praksis og du har handlekraft og mod til at eftersætte dette.
 
Dine opgaver bliver mangeartede men kan evt. sammensættes ud fra nogle af følgende området; ansvar for mellemtrinnet, faglig ledelse i matematik og naturfag, og måske har du viden om og erfaring med områder som Meebook, IT, Dysleksi, specialklasseområdet eller sprogklasser. Der er gode muligheder for yderligere ansvar og udfordringer i stillingen afhængig af din baggrund, erfaring og kompetencer i øvrigt. Vi er parate til i lederteamet at tilgodese hinandens spidskompetencer, interesse områder og faglige snitflader, således at vi tilsammen udgør en effektiv enhed der som helhed kan operere i dagligdagen med trivsel, faglighed og professionalisme som grundlag for vores samarbejde.
 
Måske er du den i vores lederteam som kan medvirke til at kvalificere idéerne, skabe struktur på planerne og være tovholder på implementeringen af de tiltag vi drømmer om at introducere i 2017.
 
Munkekær skolen er anerkendt for sin faglighed og elevernes positive resultater med et landsgennemsnit pænt over middel.

Du har:

 • En uddannelsesmæssig baggrund, som skolelærer gerne med afsæt og erfaring indenfor naturfagsområdet og matematik
 • Erfaring og kendskab til ledelse inden for skoleområdet
 • Et værdimæssigt afsæt som er rundet af åbenhed, integritet, rummelighed og anerkendelse

Du søger efter udfordringer i din hverdaghvor du med din evne til at lede faglighed og

Du tilbydes:

 • En spændende stilling med store udfoldelsesmuligheder og rum for selvstændigt at præge indholdet og virkefeltet
 • Et lederteam der prioriterer en åben dialog med plads og rum til forskelligheder og gode diskussioner
 • En ambitiøs organisation som dagligt tør udfordre hinanden i de løsninger og valg, som vi sammen er med til at træffe
 • Rammer som du selv har indflydelse på at fylde ud, og mål du selv er med til at sætte retning for
Kontakt

Ønsker du supplerende oplysninger, eller aftale besøg på skolen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Carsten Hansen, på tlf: 5618 6200 eller mobil 28 79 26 91.
 
Løn forhandles på baggrund af gældende overenskomst og på baggrund af personlige kvalifikationer.
 
Læs mere om Munkekærskolen http://munkekaer.skoleporten.dk  på og Solrød Kommunes skolevæsen på www.solrod.dk  

Ansøgningsfrist
Ansøgning skal være os i hænde senest den 24 februar 2017 kl. 08.00.

Ansættelsessamtaler:
Der vil være 2 samtaler og test. Første samtale den 10 marts fra 13.00 anden samtale den 16. marts.

Solrød Kommune er en arbejdsplads præget af høj faglighed og stærkt fællesskab, og trivslen hos medarbejderne er høj. På grund af kommunens størrelse er vi tæt på hinanden, og der er kort vej fra idé til handling. Vi arbejder hver dag sammen for at virkeliggøre byrådets vision om, at Solrød skal være en velfungerende og dynamisk kommune samt det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet. Vi ligger kun 30 km fra København, og vores medarbejdere har daglig glæde af god, stabil infrastruktur med både S-tog og motorvej tæt på rådhuset.

tærkepersonligheder, skaber kvalitet i ar hos orgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og problemskabnde adfæ

Stillingen er besat

Leder søges for 2 etager på plejecenter I Glostrup med ca. 100 beboere i alt.

Du søger nye udfordringer indenfor et område du kender til, nemlig gerontologien, somatikken og demensområdet, og du har en ledelsesmæssig ballast som kvalificerer dig til spændende udfordringer

Du søger nye udfordringer indenfor et område du kender til, nemlig gerontologien, somatikken og demensområdet, og du har en ledelsesmæssig ballast som kvalificerer dig til spændende udfordringer.

Du trives i rollen som centerpunkt for ca. 50 ældre beboeres hverdag og en gruppe på ca. 40 fagligt begavede og engagerede medarbejdere. Du kender til fremtidens udfordringer på ældreområdet og er bevidst om, hvad det kræver af nutidens ledelsesform, når både kvaliteten i sygeplejen, humøret hos medarbejderne og tilfredsheden hos såvel beboerne og de pårørende gerne skal være i top.

 Du vil indgå i et nydannet ledelsesteam med Centerchefen og 5 øvrige ledere fra 3 plejecentre ialt, og sammen vil I tilrettelægge fordelingen af fremtidige ledelsesopgaver, som går på tværs af centret og til dels for området i kommunen. Du har derfor energi og lyst til flere opgaver, og trives med et engagement der rækker ud over driften i dagligdagen.

 Du har gode erfaringer som leder med, at arbejde delegerende og tillidsskabende. Du ved hvad det vil sige, at skabe gode rammer for krævende medarbejdere og du kender til rutinerne og vilkårene på et Plejecenter, som også rummer et demens afsnit.

 Du søger nye udfordringer som betyder, at du kan bringe alle dine ledelseskompetencer i spil. Du har måske endda høstet erfaringer med, at bearbejde kultur & faglighed i en personalegruppe, hvor udfordringerne indimellem har været mange.

 Vi tilbyder:

 • En stilling som indeholder både ledelsesmæssige og sygeplejefaglige udfordringer
 • Et hus med historie, i en kommune med en sund kultur og stærke værdier
 • Medarbejdere med faglighed, engagement og lysten til at arbejde med ældre
 • Et nydannet ledelsesfællesskab med ambitioner og godt arbejdsklima
 • Et plejecenter som er centralt beliggende med gode muligheder

Vi Forventer:

 • At du kan gå forrest som leder og at du forstår at arbejde praktisk med kultur, forandringer og værdier i dagligdagen
 • At du kan arbejde samskabende i et ledelsesteam med commitment, loyalitet og høje ambitioner
 • Du har en sundhedsfaglig baggrund som sygeplejerske og erfaring som leder

For yderligere informationer om stillingen kontakt venligst Anders Krauch fra HumanAssist på tlf. 2196 8060 eller mail: anders@humanassist.dk Send gerne din motiverede ansøgning med CV på e-mail senest. d. 18. Januar 2017. Der vil blive anvendt persontest og case, som et led i samtaleforløbet der forventes afholdt henholdsvis d. 24. samt 27. Januar 2017

Du søger efter udfordringer i din hverdaghvor du med din evne til at lede faglighed og stærkepersonligheder, skaber kvalitet i ar hos orgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og problemskabnde adfærd.

Stillingen er besat

DRF Ingeniør søges til den danske teknologi virksomhed SCAN Antenna i Skovlunde

Vil du indgå i opbygningen af en progressiv ung og dynamisk udviklingsafdeling, hvor din rolle bliver, at udvikle antenner og udstyr til det globale marked for antenner til både Radio, tele og satellit kommunikation så læs mere her:

Virksomheden er i fremgang, og har indenfor de seneste par år iværksat en aggressiv vækst strategi for, at sikre udbredelse af virksomhedens kvalitetsantenner på det globale marked.

Du bliver en vigtig brik i et mindre team af dygtige ingeniører, som tilsammen udgør den udviklingsafdeling, som i dag sætter en række højtydende kvalitative og konkurrencedygtige antenner på markedet. Vi har stor erfaring og ekspertise på området, som du kan udvikle dig i kraft af, men vi er ligeså glade for inputs udefra og forventer du byder ind, med såvel idéer til nye produkter, som tilpasning og opgradering af eksisterende produkter.

Du trives med ansvar og forskelligrettede opgaver, og har en naturlig evne til at indgå i samarbejdet med andre, der ligesom du selv prioriterer, at dele viden og bruge hinanden aktivt til fordel for i fællesskab, at sikre de bedste løsninger altid.

Virksomheden har en afslappet åben og fordomsfri omgangstone, professionel og fagligt funderet og med en fælles forståelse for, at alle er lige vigtige for virksomhedens succes.

Din baggrund & kompetencer:

 • En relevant teoretisk baggrund og interesse for antenner, radiokommunikation og kredsløb.
 • Erfaring med simulering og måleteknik.
 • Interesse for mekanik og apparatkonstruktion.
 • Har en grundig og systematisk tilgang til arbejdet.
 • Kendskab til CST Studio, Orcad og evt. have kendskab til SolidWorks
 • Finder teamwork naturligt og trives med frihed under ansvar og et tværfagligt engagement.

Muligheder i stillingen:

 • Ansvar for udvikling af nye kommunikationsantenner, kommunikationskredsløb og RF udstyr der dækker op til 8 GHz.
 • Adgang til moderne udviklingsfaciliteter i nyindrettet laboratorium med eget reflekstionsfri målekammer
 • Samarbejde med internationale kunder i tæt parløb med det øvrige udviklingsteam.
 • Medvirke i alt fra idéfase, design og produktionsdokumentation samt datablade.
 • Stort ansvar med mulighed for indflydelse på eget arbejde og en arbejdsplads med gode fremtidsudsigter.

Stillingen er ledig til besættelse og vi afholder samtaler løbende. Send derfor gerne din motiverede ansøgning med CV til anders@humanassist.dk eller ring for yderligere oplysninger til Chefkonsulent Anders Krauch på + 45 2196 8060

SCAN Antenna A/S er en danskejet virksomhed, der udvikler, producerer og markedsfører antenner til radio-, tele- og satellitkommunikation til kunder i hele verden.

Du søger efter udfordringer i din hverdaghvor du med din evne til at lede faglighed og stærke personligheder, skaber kvalitet i ar hos orgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og problemskabende adfærd.

Stillingen er besat

 

Daglig leder søges til botilbud i Autismekonsulenterne

Progressiv, veletableret og landsdækkende virksomhed indenfor det specialiserede socialområde søger

Progressiv, veletableret og landsdækkende virksomhed indenfor det specialiserede socialområde søger daglig leder til botilbud i Nordsjælland med i alt 12 pladser

Du trives med en ledelsesopgave der kalder på alle dine ledelsesfaglige kvaliteter og erfaring. Du anerkender, at ledelse af et højt specialiseret botilbud indenfor det specialiserede socialområde kræver faglighed, både pædagogisk og ledelsesmæssigt.

Du søger efter udfordringer i din hverdag, hvor du med din evne til at lede faglighed og stærke personligheder, skaber kvalitet i arbejdet hos borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og problemskabende adfærd.

Vi er ambitiøse på vores borgeres vegne og vi ved, at vi med vores intensive fokus på udvikling skaber resultater, hvor andre må give op.  Vi arbejder med struktureret & visualiseret pædagogik , TEACHH, spontan kommunikation som PECS, sanseprofiler & sociale historier mv. og du kender til arbejdet med relations-pædagogiske strategier.

Organisationen er i vækst og udvikling og vores ledelseskultur og faglighed bringes dagligt i spil i mange sammenhænge. Det forventes at du har lyst til at byde ind og tage ansvar for såvel eget botilbud såvel som på tværs af organisationen.

Vi tilstræber at alle i organisationen, ledere som medarbejdere udvikler sig løbende og søger såvel sparring, samt udvikling af ny viden i samskabelse med den øvrige organisation og eksterne interessenter iøvrigt.

I kraft af din tydelige ledelsesstil formår du at skabe retning for såvel den faglige som sociale kultur. Du skaber forståelse for, og plads til udvikling for alle medarbejdere, og du inddrager og uddelegerer i takt med opgavernes mangfoldighed og organisationens fremtidige vækst.

Du kender til samarbejdet og forventningerne fra henholdsvis kommuner, samarbejdspartnere & pårørende især og din evne til at kommunikere er over middel.

Du tilbydes:

 • En stilling med store udfoldelsesmuligheder & perspektiver
 • En virksomhedskultur præget af ambitioner og tro på udviklingen af vores beboeres trivsel, selv- og medbestemmelse
 • En organisation som dagligt tør udfordre hinanden i de løsninger og valg, som vi sammen er med til at træffe

Du har:

 • En uddannelsesmæssig baggrund, som legitimerer din faglighed pædagogisk og ledelsesmæssigt
 • Erfaring og kendskab til ledelse inden for det specialiserede socialområde

Er du nysgerrig på at vide mere om denne stilling så ring endelig til Anders Krauch på tlf. 2196 8060 fra HumanAssist eller send din ansøgning til: anders@humanassist.dk senest d. 4/11 2016.pædagogisk leder til nyetableret stillin

Du søger efter udfordringer i din hverdag, hvor du med din evne til at lede faglighed og stærke personligheder, skaber kvalitet i arbejdet hos borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og problemskabende adfærd.

stillingen er besat
 

Pædagogisk leder / Souschef for botilbudsleder søges til

Autismekonsulenterne

Progressiv, veletableret og landsdækkende virksomhed indenfor det specialiserede socialområde søger pædagogisk leder til nyetableret stilling

Du får til opgave at konsolidere, udvikle og vedligeholde den ambitiøse linje i vores faglige pædagogiske udvikling for 3 af vores botilbud beliggende på Midt- og Sydsjælland. Du arbejder metodisk og trives i området & spændvidden mellem vores beboere, personalet og de mange øvrige interessenter, som kommuner, eksterne fagprofessionelle og pårørende m.fl.

Dit engagement i pædagogik, metoder og faglighed i øvrigt skaber resultater og udvikling omkring dig. Du formidler ubesværet budskaber på tværs af en organisation med mere end 300 medarbejdere og din daglige snitflade til mange ihærdige kolleger og samarbejdspartnere er en del af din måde at trives på.

Du befinder dig godt i en rolle og en funktion, hvor dét at trække på mange erfaringer & kompetencer ledelsesfagligt & pædagogisk, skaber daglige udfordringer som du motiveres af. Opgaverne er mangeartede i en funktion som denne og mangfoldigheden stor, og du forstår at udnytte alles kompetencer i organisationen på tværs af fag og geografi mm. for at fremme de fælles resultater.

Som fagperson er du velbevandret i et eller flere pædagogiske specialer indenfor det specialiserede socialområde og mennesker med problemskabende adfærd. Du er bekendt med begreber som struktureret & visualiseret pædagogik , TEACHH, spontan kommunikation som PECS, sanseprofiler & sociale historier mv. og du kender til arbejdet med relations-pædagogiske strategier.

I tæt samarbejde med botilbudslederen, er du en del af den ledelse, som medarbejderne i de 3 botilbud med ca. 60 medarbejdere møder dagligt. Derfor har du også en generel indsigt og forståelse for ledelse ligesom du også trives ved denne del af opgaven.

Du tilbydes:

 • En stilling med store udfoldelsesmuligheder & perspektiver
 • En virksomhedskultur præget af ambitioner og tro på udviklingen af vores beboeres trivsel, selv- og medbestemmelse
 • En organisation som dagligt tør udfordre hinanden i de løsninger og valg, som vi sammen er med til at træffe
 • Rammer som du selv har indflydelse på at fylde ud, og mål du selv er med til at sætte retning for

Du har:

 • En uddannelsesmæssig baggrund, som legitimerer dit fagpersonlige afsæt i en organisation, hvor du forventes at være den faglige krumtap og tovholder
 • Erfaring og kendskab til ledelse inden for det pædagogiske område
 • Erfaringer med effektmålinger og resultatskabelse ud fra en faglig pædagogisk vinkel

Er du nysgerrig på at vide mere om denne stilling så ring endelig til Anders Krauch på tlf. 2196 8060 fra HumanAssist eller send din ansøgning til: anders@humanassist.dk senest d. 19/9 2016

Stillingen er besat
 

Områdeleder søges til velfungerende hjemmepleje på

Vestegnen, med ca. 80 medarbejdere, 2 gruppeledere & 2

områdeassistenter

Du kan lede medarbejdere & ledere, og du forstår at omsætte kommunens strategi for området i praksis, så målene nås og organisationen udvikler sig og trives.

Du har gode erfaringer som leder med at arbejde delegerende og tillidsskabende. Du ved hvad det vil sige at skabe gode rammer for dygtige medarbejdere og ledere, og du kender til rutinerne og vilkårene i en moderne hjemmepleje hvor krav og vilkår løbende er under forandring.

Du elsker ledelse og ser det, som din fornemste opgave at gå forrest, tage initiativ og skabe resultater i en organisation hvor tingene ikke står stille. Du er indstillet på at bidrage i en ledergruppe, hvor vi udvikler os sammen og tør at udfordre praksis & løsninger.

Du forstår balancen imellem at være rammesættende og tillidsskabende, og du har øje for at skabe plads og lyst omkring dig til at tage initiativ og ansvar.

Som leder er du god til at se potentiale og udvikle andre, både ledere og medarbejdere. Du kender til de opgaver & områder som prioriteres i hjemmeplejen indenfor økonomi, drift & udvikling og du arbejder på, såvel et taktisk, strategisk og operationelt niveau.

Du bliver en del af et ledelsesteam på i alt 4 ledere inkl. den overordnede leder for hjemmeplejen. Du får muligheden for at indgå i tæt sparring med de øvrige ledere og der arbejdes professionelt, vedholdende og dedikeret med følgende mål:

 • Vision: at være førende indenfor plejen og præge udviklingen og tiden
 • Mission: at sikre høj faglig kvalitet i samarbejdet med borgeren
 • Passion: at gøre det vi tror på med både hjerte & hjerne

Du kan få indflydelse på opgaver, der går på tværs af organisationen, og du kan bidrage til den fremtidige udvikling. Vi søger en aktiv og dynamisk leder, som ikke går af vejen for en spændende ledelsesopgave.

Din baggrund & kompetencer:

 • Sundhedsfaglig baggrund som sygeplejerske
 • Ledelseserfaring og lederuddannelse på min. diplomniveau
 • Viden om og erfaring med økonomi og ressourcestyring
 • Lysten til at udvikle dig yderligere som leder og gerne erfaring med hjemmeplejen

Du får:

 • Et åbent, uhøjtideligt og moderne ledelsesmiljø med højt til loftet
 • En arbejdsplads med mange muligheder for din fremtidige udvikling
 • En velfungerende arbejdsplads med dygtige medarbejdere
 • En organisation med opbakning og ressourcer til at fremme udviklingen  

Stillingen er ledig til besættelse og vi afholder samtaler løbende. Send derfor gerne din motiverede ansøgning med CV til anders@humanassist.dk eller ring for yderligere oplysninger til Chefkonsulent Anders Krauch på + 45 2196 8060

Stillingen er besat
 

International salgschef til marineområdet søges for den

danske teknologivirksomhed SCAN Antenna i Skovlunde


Du har erfaring med internationalt salg, og kender evt. til markedet og spillerne indenfor salg af højteknologi til det globale marine område

Virksomheden er i fremgang, og har indenfor de seneste par år iværksat en aggressiv vækststrategi, for at sikre udbredelse af virksomhedens kvalitetsantenner på det globale marked.

Du får ansvaret for strategien og eksekveringen af salget, og du har med din erfaring og indsigt i markedet gode muligheder for yderligere at udvikle forretningen. Du arbejder struktureret og trives godt, med en blanding af direkte salg til nøglekunder, OEM kunder, samt distributører og agenter.

Af natur er du ansvarstagende og dynamisk i din markedsforståelse. Du kan se potentialet og forretningen for dine kunder og samarbejdspartnere, og du forstår at veksle dem til kommercielle tiltag, der styrker salget og virksomheden.

Du arbejder med passion og engagement, og det kan mærkes på dine omgivelser, at du lever og ånder for at skabe resultater. Der er gode udviklingsmuligheder for den rette i stillingen, og dine initiativer til ny forretning og nye produkter er alle lige velkomne.

Du forstår at bruge dine omgivelser og inddrage al den viden og baggrund, som du har brug for, for at lykkes i stillingen. Dine kolleger vil aktivt dele viden, om kunderne og produkterne med dig, og du kan forvente en god indføring i stillingen og virksomheden.


Din baggrund & kompetencer:

 • Erfaring med internationalt salg, direkte salg samt salg igennem partnere & distributører.
 • En teknisk og/eller kommerciel uddannelsesmæssig baggrund, som modsvarer stillingens kerneområder og/eller virksomhedens markedsgrundlag i øvrigt.
 • Gode sproglige kompetencer der som minimum betyder, at du taler og skriver flydende på engelsk.
 • Du er struktureret og ansvarlig, og har særdeles gode IT-kundskaber, samt en teknisk forståelse for de termer og den teknologi, som Scan Antenna repræsenterer.

Du får:

 • En stilling med gode muligheder for succes og fremtidig udvikling.
 • Mulighed for at arbejde globalt indenfor en spændende industri, som vil føre dig vidt omkring og, hvor du skal forvente en del rejseaktivitet.
 • Stort ansvar for at påvirke forretningen med din indsats og dit engagement.
 • Gode engagerede kolleger og en uformel og professionel ledelsesstil, som fremmer selvstændigt ansvar, initiativ og indflydelse.

Stillingen er ledig til besættelse og vi afholder samtaler løbende. Send derfor gerne din motiverede ansøgning med CV til anders@humanassist.dk eller ring for yderligere oplysninger til Chefkonsulent Anders Krauch på + 45 2196 8060


Til udfordrende stilling indenfor almen

rehabilitering søger rehabiliteringscenter nord for

København en dygtig sygeplejerske 


Specialet rehabilitering kræver høj faglighed, samt evnen til at begå sig iblandt mange daglige opgaver som alle fordrer en bred indsigt i sygeplejen. Du har den erfaring som skal til evt. fra hospital, og du kan lide at have travlt og samtidig bevare et stort overblik.

Du kan samarbejde med læger, ergo,- fysioterapeuter, social og sundhedsassistenter samt hjælpere, og du har evnen til at kommunikere med alle, ikke mindst de pårørende hvor du med dit engagement og din indsigt skaber ro & overblik. Du forstår at specialet kræver kontinuerligt fokus på egen udvikling og du er ikke bange for at spørge andre om hjælp, ej heller at videreformidle din faglighed og kompetencer til andre.

Arbejdspladsen har igennem de sidste 5 år undergået forandringer i såvel ledelse og organisation, og har qua en øget diversitet og kompleksitet i opgaverne behov for medarbejdere som dedikeret søger et fagligt udfordrende miljø.

Der er 21 pladser på denne afdeling, som er forbeholdt borgere som kommer direkte fra hospitalet. Du tilrettelægger sammen med lægen det faglige forløb for borgeren. Du er tovholder, samt garant for en kvalitativ og professionel behandling og du er vant til at tage ansvar.

Dine kolleger er erfarne og dygtige og står for at levere kvalitet i ydelserne med flotte målbare resultater til følge.

Du har:

 • En baggrund som sygeplejerske
 • Gerne bred erfaring fra hospital
 • Gerne viden og erfaring fra rehabiliteringsområdet

Du får:

 • En udfordrende stilling i et spændende område
 • En dagvagtsstilling på 37 timer m. weekendvagt hver 3. Weekend
 • Dygtige kolleger og ansvar i dagligdagen for kvalitative forløb i et professionelt team

Ansøgningsfrist d. 16. juni 2016 hvorfor du inden da bedes sende din ansøgning & CV til: anders@humanassist.dk og mærke den 14112. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Anders Krauch på telefon +45 2196 8060


Sygeplejerske søges til spændende stilling på afd. med

demens & psykiatri, på rehabiliteringscenter nord for

København

Søger du en ny stilling, fordi du savner faglige udfordringer, samt ansvar & opgaver som modsvarer dine kompetencer og motivation? Så læs mere her:

Specialet demens & rehabilitering kræver høj faglighed, samt evnen til at begå sig iblandt mange daglige opgaver som alle fordrer en bred indsigt i sygeplejen. Du har den erfaring som skal til evt. fra hospital, og du kan lide at have travlt og samtidig bevare et stort overblik.

Du kan samarbejde med læger, ergo,- fysioterapeuter, social og sundhedsassistenter samt hjælpere, og du har evnen til at kommunikere med alle, ikke mindst de pårørende hvor du med dit engagement og din indsigt skaber ro & overblik. Du forstår at specialet kræver kontinuerligt fokus på egen udvikling og du er ikke bange for at spørge andre om hjælp, ej heller at videreformidle din faglighed og kompetencer til andre.

Arbejdspladsen har igennem de sidste 5 år undergået forandringer i såvel ledelse og organisation og har qua en øget diversitet og kompleksitet behov for medarbejdere som dedikeret søger et fagligt udfordrende miljø.

Der er 19 pladser på denne afdeling, som er forbeholdt borgere med behov for hjælp og støtte til udredning indenfor demens og psykiatri området.

Dine kolleger er erfarne og dygtige og står for at levere kvalitet i ydelserne, med flotte målbare resultater til følge og en lav genindlæggelsesprocent.

Du har:

 • En baggrund som sygeplejerske
 • Erfaring med demens og psykiatri
 • Evt. viden om rehabiliteringsområdet

Du får:

 • En udfordrende stilling i et spændende område
 • En dagvagtsstilling på 37 timer m. weekendvagt hver 3. Weekend
 • Dygtige kolleger og ansvar i dagligdagen for kvalitative forløb i et professionelt team

Ansøgningsfrist d. 16. juni 2016 hvorfor du inden da bedes sende din ansøgning & CV til: anders@humanassist.dk og mærke den 14112. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Anders Krauch på telefon +45 2196 8060

Stillingen er besat


Driftsdirektør søges til progressiv landsdækkende

virksomhed inden for det specialiserede social område

Virksomhedsdrift & udvikling med fokus på faglig kvalitet og etik. Dette er nøgleordene og omdrejningspunktet for den nye driftsdirektør, der søges til denne spændende virksomhed.

Du er en robust leder, som trives i en organisation der vækster og hvor faglighed og et positivt menneskesyn går hånd i hånd med faste strukturer. Det pædagogiske speciale rummer mennesker med problemskabende adfærd og din faglige ballast som både leder og fagperson gør dig til en eminent bølgebryder og sparringspartner for organisationens mange ledere og personale i øvrigt.

Du er garant for organisationens samlede kvalitet overfor vor mange samarbejdspartnere i kommunerne, hos forældrene og pårørende til borgerne i vor mange botilbud og for organisationen som helhed. Du har evnen til at omdanne konflikter til fælles læring. Du skaber kontinuitet i vores måde at handle og agere på, trods mange forskellige personalegrupper på tværs af landet.

Du inspireres af at være en del af en organisation i kraftig vækst, hvor opgaverne er mangeartede. Du kan uddelegere opgaver og kompetenceudvikle lederne, og du lader dig ikke stresse af en hverdag, hvor din evne til at prioritere, uddelegere og balancere økonomien skaber forskellen imellem succes og fiasko.

Du tilbydes:

 • En stilling med store udfoldelsesmuligheder & perspektiver
 • Løn og vilkår som matcher dine kompetencer
 • En velfungerende & professionel organisation med høj faglighed og dynamik
 • Gode muligheder for udvikling af egne kompetencer og sparring med den øvrige direktion

Du har:

 • Dokumenterede resultater som leder af virksomheder & organisationer med +100 medarbejdere
 • Erfaring med ledelse inden for det kommunale / offentlige og/eller ledelse inden for private/ offentlige samarbejder
 • Evt. en socialfaglig uddannelse eller anden relevant erfaring i arbejdet inden for specialområdet

Stillingen søges besat med udgangen af 2015, hvorfor der indkaldes til samtaler løbende. Der opfordres til at indsende ansøgning til stillingen på anders@humanassist.dk hurtigst muligt og senest d. 10/12 2015.

 For oplysninger vedr. stillingen kontakt chefkonsulent Anders Krauch på tlf. 2196 8060. 

Der indgår interview, to samtalerunder med strukturerede spørgerammer og cases samt persontest i samtaleforløbet. Alle kandidater skal kunne dokumentere uddannelse & kursusforløb og kunne frembringe positive referencer fra tidligere stillinger.

Stillingen er besat


Nørre Alslev idræts- og kulturcenter søger ny Halinspektør!

Har du lyst til at stå i spidsen for en spændende udvikling, hvor dine evner og lysten til at skabe liv & aktivitet vil blive grundstenen i fremtiden for NAIK?

Nørre Alslev idræts- og kulturcenter danner i dag rammen om mange menneskers fritidsliv og vi ønsker fremover at øge såvel antallet af aktiviteter såvel som mangfoldigheden af oplevelser. Derfor er vi opsatte på at finde det helt rette menneske, som inspireres af at skabe muligheder for fællesskaber og som kan være opsøgende ude i lokalområdet og andre steder så NAIK og vores dejlige faciliteter bliver endnu mere brugt af stadigt endnu flere.

Vi forestiller os at du har en god fornemmelse af hvad det vil sige at stå i spidsen for en sådan opgave hvor titlen er Halinspektør og hvor opgaverne er mangeartede. Driften, administrationen, vedligeholdelsen samt ledelsen og sparringen med bestyrelsen i øvrigt er alle lige vigtige for at få succes i denne stilling

Du inspireres af opgaver som; Kontakt til skole og fritids/ kulturliv i øvrigt, idéudvikling og igangsættelse af nye aktiviteter, salg af bandereklamer til erhvervslivet i området mm. Du tager ansvar for praktiske opgaver og sørger for at driften af stedet kører professionelt og pålideligt. Du ser det naturlige i at inddrage bestyrelsen i sparring om tiltag og i det hele taget fungere som bindeled imellem hallens mange brugere og øvrige interessente.

Du har:

 • Lysten til at tage ansvar og dokumenterede evner i at få ting til at ske…
 • En stærk personlighed som bl.a. rummer; drive, åbenhed, mangfoldighed og fleksibilitet, struktur & overblik
 • Evnen til at skabe kontakt til nye mennesker, organisationer og aktører både lokalt og ude omkring i det danske kultur, fritids & idrætsliv
 • Praktiske evner til at løse mangeartede opgaver i forbindelse med ansvar for bygningsvedligehold mm. samt et veludviklet kendskab til området med fritids og idrætsliv
 • IT & PC erfaring evt. m. vedligeholdelse af hjemmeside
 • Kørekort, gerne til lastbil men ikke et krav

Du får:

 • En spændende stilling med stort ansvar og mange muligheder for indflydelse
 • En fuldtidsstilling på 37 timer

Hvis du har interesse i stillingen og mener du er den rette til opgaven så send en motiveret ansøgning til mail adressen anders@humanassist.dk inden d. 16. Okt. 2015 Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Anders Krauch på tlf. 2196 8060

Stillingen er besat


Ambitiøs og dygtig forhandler konsulent søges til

Folke-Larsen med ansvar for udvikling af salget i

Region Sønderjylland og Fyn

Du har interesse, viden og erfaring indenfor arbejdet med professionelt værktøj til industrien og du har en kommerciel ballast som gør dig i stand til at styre og udvikle salget indenfor dit område

Du ser muligheden for at sætte dit positive præg på virksomhedens salg og du forstår forhandlernes forretning, kunder og udfordringer. Igennem dit vindende væsen og din professionelle udstråling skaber du kontakter og begår dig ubesværet hos både forhandlere og deres kunder.

Din markedsforståelse skaber værdi for vores kunder og du evner at se potentialet i både små og store projekter. Din nysgerrighed og generelle indsigt i markedet betyder at du har interesse i at følge med i udviklingen hos vore kunder, så du derigennem proaktivt er på forkant med de løsninger som efterspørge.

Du ved at man skal arbejde selvstændigt, struktureret og dedikeret for at følge hver enkelt potentielle salg til døren, og du har et overblik som betyder at du godt kan prioritere din indsats i en travl hverdag med A, B og C kunder og et budget du gerne strækker dig for at nå.

Virksomheden Folke-Larsen har et omfattende katalog af professionelle produkter indenfor bl.a. trykluft, pumper samt tekniske artikler til såvel industrien, autobranchen, entreprenører samt landbruget.

Du tilbydes:

 • Et attraktivt job med stor selvstændighed og hjemmekontor
 • Et salgsområde med potentiale for udvikling
 • En grundløn som modvsrarer dine kvalifikationer plus provision
 • Internetopkobling, PC, Ipad og telefon
 • En bil på gule plader

Du har

 • Erfaring med salg af værktøj til industrien
 • Salgsresultater som vidner om dine kompetencer
 • En fordel hvis du udover din faglige tekniske baggrund også har en kommerciel uddannelse
 • Bopæl indenfor dit distrikt som strækker fra Sønderjylland til Fyn

Folke-Larsen er en moderne virksomhed med ca. 17 medarbejdere som har eksisteret siden 1963. Igennem årene har virksomheden formået at sætte sit professionelle aftryk indenfor levering, udvikling, produktion og salg af specialværktøj til mange formål.

Hvis du har interesse i stillingen bedes du sende en ansøgning med CV og kopi af uddannelsespapirer til anders@humanassist.dk inden d. 27/11 2015.10.28.

Såfremt du har spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte Chefkonsulent Anders Krauch på tlf. 2196 8060.

Professionel Tømrersvend med erfaring og ambitioner

søges til veldrevet entreprenørvirksomhed i København

Du trives bedst på en arbejdsplads hvor man arbejder for at gøre arbejdet rigtigt første gang, hvor kvaliteten af dit arbejde værdsættes og hvor dine kolleger ligesom dig selv også er fagligt dygtige og engagerede.

Virksomheden er i vækst og fremdrift og vælges af sine kunder pga. kvaliteten og fagligheden, derfor søger vi udelukkende medarbejdere som kender til værdien af veludført arbejde.

Du søger at blive en del af et godt team hvor mulighederne er mange, både i forhold til faglig udvikling og ansvar generelt. Vi er et hold på 6 medarbejdere som mangler én som dig, der har lyst til at drive tingene fremad og også være med på rejsen når vi skal vokse endnu mere.

Du må gerne se muligheden i at tage ejerskab på dine opgaver og medvirke til at udvikle forretningen fremadrettet.

Vi forventer:

 • At du har gode referencer omkring din arbejdsindsats
 • At du har kørekort
 • At du har en bred erfaring også fra serviceområdet
 • At du er kvalitetsbevidst, fleksibel og en god stabil kollega

Vi tilbyder

 • En velfungerende og professionel arbejdsplads med gode forhold
 • Mulighed for at tage ansvar i det daglige arbejde
 • Faglig udvikling som matcher dine kompetencer og fremtidige behov
 • Kolleger som er professionelle og et arbejdsmiljø præget af sammenhold

Virksomheden arbejder for en række prominente kunder og har derfor et behov for at du handler professionelt og ansvarligt i alt hvad du gør. Til gengæld er der gode muligheder for at tage et udvidet ansvar på sigt, og blive en vigtig brik i virksomhedens fortsatte udvikling og vækst.

Arbejdstiden er man – torsdag fra kl. 07.00 – 15.00 og fredag 07.00 – 14.30

Ansættelse på fuld tid og med løn i forhold til overenskomst.

Hvis du er interesseret i stillingen kontakt da gerne Anders Krauch på 2196 8060 eller send en mail med dit CV og ansøgning til: anders@humanassist.dk

Projekt "Målrettet rekruttering" for en hjemmeplejeenhed i Københavnsområdet

Projekt rekruttering

Udvikling af Employer branding strategi og rekrutteringsguide som led i en kompetenceudvikling af lederne i driften. Målet er og styrke evnen til at rekruttere de rette medarbejdere, samt sikre at ansættesprocessen er professionel og fagligt kvalificeret med en veltilrettelagt struktur.