Referencer & opdateringer

Læs her hvad vores kunder siger om HumanAssist

 

 

Tak for et godt forløb

Helle Hjørtoft, Forstander på Stokholtbuen i Ballerup

Anders Krauch, fra HumanAssist, formåede at planlægge et forløb for vores ledergruppe, der på en og samme tid skabte såvel teoretisk som praktisk kendskab og forståelse for hver enkelt leders præferencer og ressourcer i en arbejdsmæssig kontekst. Desuden i en for os alle ukendt ramme, der skabte et fælles afsæt uden for vores arbejdsmæssige komfortzone. 

 

Tak til HumanAssist

Kasper Sonne, Centerchef Center for Familie, Social & Beskæftigelse

”Vi har samarbejdet med Anders om ansættelse af en ny leder, hvor Anders arbejdede utrætteligt på at finde netop den leder der matchede vores arbejdsplads både på et menneskeligt- og personligt plan. Derudover har Anders arbejdet med at teste vores ledere og teamledere, hvor Anders har arbejdet grundigt med processen og sikret at alle har modtaget en individuel feedback. Arbejdet med de individuelle profiler udmundede i, at Anders var det faglige indspark på vores strategiseminar for ledere og teamledere, hvor omdrejningspunktet var de personlige- og teamprofiler.
 

Ved at kombinere teambuilding med vores individuelle profiler formåede Anders, på vores årlige leder strategi seminar, at gøre vores profiler levende. Vi opnåede en forståelse for hinandens stærke sider, samt hvordan vi kan bruge den viden til at udvikle os både individuelt og i samspil med hinanden. Det var rart, at teambuilding øvelsen både var sjov, men samtidig havde et relevant fagligt indhold. Anders har formået at lytte til vores behov og tage vores ideer til efterretning og sammensat et læringsforløb, der har passet til vores behov. Vi er bevidste om, at vi ikke har opnået en fuld forståelse for hinanden som ved et trylleslag, men vi har fået de trædesten, der gør os i stand til selv at arbejde videre, og vi  kan varmt anbefale Anders”.

 

Tak til HumanAssist

Af Jette Deltorp, tidl. Direktør Furesø, og Greve Kommune og tidl. FagDirektør v. Habitus.dk

I Habitus, tidligere Autismekonsulenterne har vi i perioden 2016-2018 samarbejdet med Anders Krauch, HumanAssist om ansættelse af ledere til vores botilbud og driftsdirektør til koncernen. Det har hver gang været et meget professionelt forløb, hvor Anders har hjulpet med at finde egnede kandidater, har forestået tilrettelæggelse af forløbet og har gennemført test på kandidater. Vores samarbejde er hver gang endt med ansættelse af en kvalificeret leder og ansættelsesudvalgene har følt sig særdeles godt hjulpet.

 

Tak til HumanAssist

Af Søren Schytt, tidl. Ældrecenterchef Glostrup Kommune

Glostrup kommune søgte en afdelingsleder til Ældrecenter Dalvangen, og da vi på forhånd vidste, at det ville være en svær rekrutteringsopgave, valgte vi at lave en aftale med Anders Krauch fra HumanAssist om outsourcing af rekrutteringsopgaven.


Anders arbejder professionelt med rekruttering og førte ansættelsesudvalget trygt igennem hele ansættelsesprocessen, fra udarbejdelse af jobprofil, jobannonce, screening af ansøgere, samt deltagelse planlægning og afvikling af jobsamtaler og indhentning af referencer.

Vi fik ansat den rigtige person i stillingen.

 

Tak til HumanAssist for gode forløb & professionel assistance

Af Anton Svendsen, Centerchef Økonomi, HR & IT Stevns Kommune

Jeg kan på det varmeste anbefale Anders Krauch som sparringspartner og konsulent på rekrutteringsopgaver.

Anders har hjulpet Stevns Kommune i forhold til rekruttering af skoleleder, områdeleder i dagtilbud samt kursus og oplæg om rekruttering for ledere i Stevns Kommune.

Vi har været yderst tilfredse med både proces og resultat. Anders er særdeles omhyggelig og meget vellidt af alle i og omkring processen.

 

Tak til HumanAssist

Af Carsten Hansen , Skoleleder Munkekærskolen Solrød

Munkekærskolen skulle rekruttere ny afdelingsleder.
Anders var med i denne proces og dette var en stor støtte.
Vi havde indledende møder med Anders som kortlagde vores ønsker .
Anders assisterede med udarbejdelse af profil for hver enkelt leder på skolen. Det blev gjort så ansættelse af ny leder kunne komplimentere vores ledelsesgruppe bedst mulig.
Anders hjalp med stillingsopslag og var efterfølgende med til at vælge ansøgere ud. Anders havde også samtaler med kandidaterne inden vi besluttede os.
Det var en stor fornøjelse at arbejde sammen med Anders, både på det sociale og faglige niveau
Jeg kan på varmeste anbefale Anders Krauch fra Human Assist.

 

Tak til HumanAssist for professionel assistance

Af Heidi Pihl, Leder af Brøndby hjemmepleje

I forbindelse med ansættelse af både ledere og sygeplejersker, har vi benyttet humanassist. Hele processen har været meget veltilrettelagt og effektiv. Anders Krauch  har fra start haft en god forståelse for, hvilke profiler vi søgte og har sat sig grundigt ind i både forventninger og krav til stillings varetagelse. Det betød, at kvaliteten på de kandidater vi blev præsenteret for var god og varieret.

Til fremtidige ansættelser vil jeg ikke tøve med at benytte Humanassist, fordi jeg her har fået en professionel rådgivning, der har sparet mig for meget tid. Samt givet mig en større sikkerhed for, at jeg har valgt den rette kandidat.
Samlet set, har vores rekrutteringsprocesser været professionelle og resultatgivende.

Humanassist udviser høj kompetence på sit felt og formår at skabe en behagelig, fokuseret og meget nærværende atmosfære gennem hele forløbet. Vi er meget begejstrede for samarbejdet og kan kun give vores bedste anbefalinger!

 

Tak til HumanAssist for et godt forløb

Af Direktør Ole Pflug, ScanAntenna A/S

Vi har brugt HumanAssist/Anders til at finde en internationalt orienteret salgschef. Anders har selv salgserfaring som eksportsælger, så vi kunne hurtigt blive enige om de formelle krav og forventninger til erfaring.
 
En stor styrke ved Anders er interessen for at gå lidt bag det formelle for at finde ind til DNA’et i firmaet. De menneskelige egenskaber er vigtige for os, og her passer vi godt med Anders filosofi.
 
Processen var fin og resultatet tilfredsstillende, så jeg har intet problem med at anbefale Anders og vil bestemt kontakte Anders, når vi igen skal udvide.

 

Tak til HumanAssist for et godt forløb

Af Direktør Peter Larsson, Folke-Larsen Eftf. A/S

Som et led i vækststrategien for virksomheden manglede vi en ny profil til organisationen. Vi søgte en stærk leder, som kunne varetage driftsopgaven og sikre virksomhedens fortsatte udvikling af både processer, arbejdsgange samt udviklingen af vores kompetencer, strategi mv.

Vigtigst af alt var dog at finde én som matchede den kultur og de værdier som denne virksomhed er bygget på. Den indsigt og forståelse som HumanAssist lagde for dagen i forhold til at undersøge netop dette, gjorde for mig at se udslaget om at finde frem til den rette.


Undervejs i forløbet blev jeg udfordret på mine egne forventninger til den ny leder. Det gav mig muligheder for, at tænke succeskriterier, implementering og introduktion ind som en del af forarbejdet, og det gav en kvalitet i forløbet som jeg ikke har prøvet med tidligere rekrutteringsvirksomheder.


Der hersker ingen tvivl om, at jeg på det kraftigste kan anbefale Anders Krauch fra HumanAssist til at varetage et tilsvarende rekrutteringsforløb. Det har derudover været en stor fornøjelse at samarbejde med Anders på det professionelle plan! For jeg skylder læsere af denne reference og sige, at jeg også kender Anders privat, men det har fra starten været skilt ad professionelt og håndteret med allerstørste integritet og troværdighed.

 

Den effektive rekruttering er vigtig i en tid hvor der er få ansøgere til stillingerne.

Af Kurt Buch Jensen, Skoleområdet Stevns kommune

Dette gælder særligt på lærerområdet i folkeskolen. Derfor har vi i Stevns Kommune valgt at gennemføre et rekrutteringskursus ved HumanAssist for skolelederne ved Stevnsskolerne.

Kurset var tilrettelagt med afsæt i, hvorledes man optimerer og professionaliserer sin indsats, i forhold til måden hvormed man tiltrækker og ansætter nye medarbejdere på.

Vi gennemgik alle faser fra udarbejdelse af skolens DNA, henover tilblivelse af stillingsannonce, til måden at markedsføre os på med employer branding strategi mm., samt endelig form på ansættelsessamtale, spørgsmål referencer mm.
 
Kurset har givet os en række gode værktøjer til brug ved formulering af stillingsannoncer og gennemførelse af ansættelsesprocessen. Kurset har fuldt ud levet op til intentionen og der er stor ros til underviserne og måden at organisere kursusdagen på.

Bestyrelsesformand Lars Jensen fra NAIK:
 
I Nordfalster Idræts og kultur forening stod vi i sommeren 2015 og skulle ansætte en ny halinspektør, da vores daværende inspektør havde søgt nye udfordringer.

Bestyrelsen besluttede at Nordfalster Idræts- og kultur forening skulle være mere synlig i lokalområdet og skabe mere aktivitet i og omkring Hallen. Vi var opsatte på at skabe et professionelt, fagligt og sagligt forløb, især fordi vi er et lokalområde med mange lokale kandidater til stillingen, og oveni i dette havde en meget kvalificeret interim leder i stillingen. Vi valgte derfor at entrere med HumanAssist som åbenbart har en del erfaring i netop dette, og vi har været særdeles tilfredse med hele forløbet!

 

Det har været en stor fornøjelse af arbejde sammen med Anders Krauch fra HumanAssist. Lige fra første gang vi mødte Anders hvor han præsenterede sit oplæg, til vi havde ansat den helt rigtige profil har Anders været fantastisk dygtig og meget professionel i sin tilgang.
 
Anders har konstant fulgt op både med kandidater og bestyrelsen for at holde alle orienteret om forløbet, efterfølgende har jeg spurgt dem som ikke fik tilbudt jobbet hvordan de har oplevet situation, og alle uden undtagelse har været meget positive omkring den måde, som Anders har fulgt op og informeret alle om status. Alle var meget glade for processen selvom de naturligt også var skuffede over ikke at blive tilbudt stillingen.
 
Herudover er Anders som person utroligt behagelig at arbejde sammen med, og evner at få sagt de svære ting til uden at støde nogle. Herudover har Anders også evnen til at italesætte situationer som ellers er svære at komme ind på. Anders var meget bevidst om at få belyst alle bekymringer som Bestyrelsen måtte have vedr. kandidaterne som kom fra lokal området.
 
Skal Nordfalster Idræts- og kultur forening engang få brug for at ansætte igen, bliver Human assist en helt naturlig del af forløbet.
 
Vi kan fra Nordfalster Idræts- og kultur forening kun anbefale Human assist.

Søren Juul Hjemmeplejeleder i Københavns kommune

 

Vanløse Brønshøj og Husum

Kim Knudsen

Implementering af rekrutteringsstrategi

Af tidl. Hjemmeplejeleder Søren Juul:

Hjemmeplejen i Vanløse – Brønshøj – Husum (VBH) stod overfor en radikal ændring af den vanlige rekrutteringsstrategi, hvor ansvaret for ansættelse lå spredt ud til de enkelte ledere, uden at der forelå en fælles målsætning til kvaliteten – og ikke mindst i relation til den overordnede organisatoriske strategi og forretningsmæssige forståelse.

I erkendelse af, at vi ikke er gode til alt, valgte vi at kontakte HumanAssist, som hjemmeplejen havde meget gode erfaringer med omkring rekruttering & ansættelser generelt.

Vi indgik en aftale om sammen at udvikle en rekrutteringsstrategi, der tager højde for den forretningsbårede kultur, som organisationen fremadrettet ønsker at målrette sig efter.

I dag har vi fået beskrevet og implementeret en rekrutteringsstrategi, der skaber grobund for en ensartethed, uden at fratage den enkelte leder ansættelseskompetencen.

Vel vidende at det tager år at opbygge en organisation med ansatte, der indeholder den rette ønskværdige holdning, må jeg konstatere, at uden den store og erfaringsbaserede viden og ekspertise, som HumanAssist indeholder, var vi ikke nået frem til et resultat, som vi i dag kan være stolte af.

Kim Knudsen Plejecenterleder Svendebjerghave Plejecenter

Kim Knudsen

I forbindelse med, at vi for første gang i mange år skulle ansætte en ny Afdelingssygeplejerske, valgte vi at bede HumanAssist om at hjælpe os med at gennemføre ansættelsesprocessen.

Vi stod selv for annonceringen, men sparringen med Anders Krauch betød at vi fik lavet et anderledes stillingsopslag end det vi traditionelt sætter op, og det tror jeg var med til at give os nogle andre ansøgere end vi ellers ville have fået. Derefter hjalp Anders os med gennemførelse af 2 interviewrunder, Anders hjalp os med at strukturere ansættelsessamtalerne, tog hånd om tiden og gennemførte personprofiltests på de kandidater vi inviterede til anden interviewrunde.

I forbindelse med 2. interviewrunde præsenterede Anders os for hovedelementerne i de udarbejdede personprofiler og stod for den del af interviewet som omhandlede profilen. Anders har en god fornemmelse for hvornår han skal være på og hvornår ansættelsesudvalget skulle på. Der var enighed i ansættelsesudvalget om at HumanAssist' s deltagelse i forløbet var en stor hjælp og styrke og hjalp os til at vælge den rette leder på et mere kvalificeret grundlag, end hvis vi selv havde stået for hele forløbet. Samtidig har forløbet givet os nogle erfaringer om spørgsmål og struktur som vi har valgt at inddrage i vores normale ansættelsesprocedure.  

 

Bo Forsmark , Direktør Hebo Service

 

Bo Forsmark Hebo service rekruttering

I.f.m. med ansættelse af 22 nye medarbejdere til et større projekt, har vi gjort brug HumanAssists kompetencer indenfor rekruttering. Det var afgørende for os, at de nye medarbejdere passede ind i vor kultur og værdierne, som vor virksomhed står for.

Alle vore medarbejdere agerer på egen hånd og varetager serviceopgaver hos vore mange kunder. Derfor skal de tage ansvar, være serviceorienterede og altid ha’ en forståelse for at kunden er det vigtigste aktiv for virksomheden.

HumanAssist hjalp os med

  • rekrutteringsprocesser
  • samtaleindhold
  • evaluering på kandidater

HumanAssist har været en yderst professionel og effektiv sparringspartner gennem hele forløbet…

 

Peter Larsson , Direktør Folke Larsen A/S

Peter Larsson

I forbindelse med udvidelse af vores sælgerstab søgte vi 2 nye sælgere til distrikt Fyn og Jylland. Efter at have brugt lang tid på udvælgelse af mulige kandidater, søgte jeg sparring hos HumanAssist for at være bedst muligt forberedt til de endelige møder. Hos HumanAssist mødte jeg Anders Krauch, som hurtigt fik sat sig ind i udfordringen. Efterfølgende havde vi et møde, som endte med at jeg var fantastisk godt forberedt, og fik stillet de ”rigtige” spørgsmål til kandidaterne. På denne måde fik jeg fra kandidaterne svar, som krævede mere dybde, argumenterende og ærlige svar. Netop det jeg søgte. Jeg kan kun give mine bedste anbefalinger til HumanAssist.

Kim Krauch, Customer Support Engineer, NKT Photonics:

Kim Krauch

Som jobsøgende for første gang i mange år, stod jeg på rimelig bar bund omkring hvad jeg skulle lægge mest vægt på i min forestående jobansøgning samt i mit cv. Jeg ledte meget på nettet og spurgte også forskellige uvildige om hvad der skulle til, men jeg følte ikke at jeg blev meget klogere. Til sidst gik jeg til HumanAssist og Anders Krauch.
Anders Krauch har været helt eminent som sparring omkring udfærdigelsen af mine jobansøgninger. Anders er meget nærværende og formår, på meget kort tid, at finde frem til kernen i mine kompetencer og får derfor nemt luset ud i alt der er "unødvendigt" at medtage i en given jobansøgning.
Ud af de fire første ansøgninger jeg fremsendte, kom jeg til samtale på de tre. Mit nuværende job kom jeg også til samtale på, ud fra ansøgninger lavet i samråd med Anders og HumanAssist. Jeg vil slet ikke overveje at sende jobansøgninger igen, uden at Anders har læst og kommenteret på dem.
Jeg har også brugt Anders til at rådgive i forbindelse med selve samtalerne, hvor han er kommet med input til stikord og emner jeg skulle huske at medtage. Jeg kan kun give Anders Krauch og HumanAssist min varmeste anbefaling. Prøv det, du vil ikke fortryde.

Michael Larsen, Systems Consultant Tieto

Michael Larsen

”Jeg havde gået arbejdsløs i lidt over et halvt år, søgt en del stillinger og kom til nogle samtaler, men jeg kom ikke rigtig videre end til de føste samtaler. Jeg tog herefter kontakt til Anders Krauch fra HumanAssist som jeg havde fået anbefalet igennem andre som også har fået hjælp igennem ham. Anders gav mig en masse gode råd og vejledning, både i forhold til at gøre mine ansøgninger mere skarpe, samt give mig forskellige indput så jeg blev bedre til at sælge mig selv til samtaler, og fik fuldt udbytte af disse samtaler.
Det betød helt konkret at jeg fik job det job som jeg ønskede mig som Nordisk applikations konsulent i en stor finsk virksomhed. Jeg føler mig helt overbevist om, at udover mine egne evner, så hjalp Anders´s råd mig igenennem anden og tredje samtale, som i sidste ende endte med at jeg fik jobbet.” Den sparring jeg fik både før og efter samtalerne, hjalp mig i min forberedelse til næste samtalerunde.

Lars Jensen, Area Sales Manager

Jeg var desværre kommet i den situation at blive opsagt, jeg havde brugt rigtigt meget tid på at skrive det perfekte CV og ansøgning, og jeg havde søgt rigtigt mange stillinger uden held. Jeg var heldig at få kontakt til HumanAssist som blev et vende punkt, jeg fik en rådgivning og ideer til at få skrevet det perfekte CV og en måde at få skrevet en ansøgning med gennemslagskraft. Jeg fik rådgivning i hvordan jeg fik gjort bedst mulig opmærksom på mig selv til jobsamtalen, og hvordan jeg fik stillet de rigtige spørgsmål. Jeg var så heldig at jeg kom til samtale efter den første ansøgning jeg skrev efter jeg havde fået kontakt til HumanAssist. Til samtalen var jeg rigtig godt forberedt og jeg fik stillet alle de rigtige spørgsmål og fik jobbet heldigvis muligvis takket være HumanAssist. Det har været en kanon oplevelse at arbejde med HumanAssist og jeg kan på det varmeste anbefale virksomheden.