Tidligere stillinger

Eksempler på tidligere stillinger

Proces med ansættelse af 3 ledere til hjemmeplejen i kommunen

Plejecenterledere, leder for visitation og myndighed, Leder for hjemmeplejen, områdeledere og gruppeledere, afdelingsledere til både plejecentre og træningscenter samt Chefkonsulent til stabsfunktion

Distriktsleder, leder for visitation og myndighed og afdelingsledere

Skoleledere, forvaltningsdirektør, distriktsledere og afdelingsledere, IT ansvarlig m.fl.

Sygeplejefaglig leder, planlæggere og gruppeledere til privat hjemmeplejevirksomhed

Forstander og ledere til Bo- og behandlingstilbud for unge

Leder til hjemmeplejen, leder af hjemmesygeplejen, afdelingsledere til hjemmeplejen og plejecentre, Afd.leder til midlertidig døgnophold og rehabilitering og hygiejnesygeplejerske m.fl.

Souschef for hjemmeplejeleder, Ledere til hjemmeplejen og afdelingsledere til plejecentre og sygeplejersker til hjemmeplejen

Afdelingsledere til plejecenter

Plejecenterleder

Afdelingsledere til plejecenter

Afdelingsledere og sygeplejersker

Forstander til veletableret kommunalt tilbud indenfor det specialiserede socialområde og ledere til hjemmeplejen