Eksempler på tidligere stillinger

Nyoprettet stilling som leder for visitations- og myndighedsområdet

_____________________________________________________________

Forstander til veletableret kommunalt tilbud indenfor det specialiserede socialområde

_____________________________________________________________

Direktør til botilbud indenfor det specialiserede socialområde

 

Chefkonsulent med stedfortræderfunktion for ældrechef

Leder af visitation og myndighed

 

Leder til trænings- og sundhedscenter

Centerleder til Ældrecenter på Vestegnen

 

Områdeleder til Ældrecenter på Vestegnen

 

Daglig leder til Solist-tilbud indenfor det specialiserede socialområde

 

Daglig leder til botilbud indenfor det specialiserede socialområde

 

Souschef for Hjemmeplejeleder på Vestegnen

 

Leder til større hjemmesygepleje enhed i Kbh kommune

 

Leder til nyetableret enhed for kompetenceudvikling og læring

 

Faglig leder til Hjemmeplejen

 

Områdeleder til Ældrecenter på Vestegnen

 

Projektleder til nyetableret enhed for kompetence og læringstiltag søges

 

Botilbudsleder til det specialiserede socialområde Nordsjælland

 

IT Chef

 

Forvaltningsdirektør

Leder til Socialcentret - myndighedsområdet

Pædagogisk leder til det specialiserede socialområde Nordjylland

Centersygeplejersker til Ældrecenter

Autoriseret Psykolog søges til virksomhed indenfor det specialiserede socialområde

Afdelingsleder til lederteam i skoleregi

 

Afdelingsleder på plejecenter

 

DRF Ingeniør til dansk teknologi virksomhed i Skovlunde

 

Daglig leder til botilbud i Nordsjælland indenfor det specialiserede socialområde


Pædagogisk leder & Souschef for Botilbudleder

Progressiv, veletableret og landsdækkende virksomhed indenfor t specialiserede socialområde søger pædag

Områdeleder til  hjemmepleje på Vestegnen

International salgschef til marineområdet til dansk teknologivirksomhed


Sygeplejerske til rehabiliteringscenter  Kbh kommune


Sygeplejerske med demens & psykiatri speciale til rehabiliteringscenter i Nordsjælland

Søger di du savner faglige udfordringer, samt ansvar & opgaver som modsvarer dine

Still til progressiv landsdækkende

Direktør og leder af organisation indenfor det specialiserede socialområde