Referencer

Læs her hvad vores kunder siger om HumanAssist.

Lyngby Taarbæk Kommune,
Centerchef Charlotte Holde Østerby udtaler:

Tak for samarbejdet- det var en rigtig god proces som er mundet ud i et super godt hold som vil stå sammen om Hjemmeplejen- en gruppe af “nye og gamle”, der komplimenterer hinanden og sammen er stærke. Filmen har fået mange rosende ord med på vejen også 👏

Tårnby Kommune, Centerchef Mette Ødegaard udtaler:

Anders har en særlig evne til at sætte en ramme og retning, samt stille de relevante og svære spørgsmål uden at overtage scenen. Han er dygtig til at samle vores input, og formulerer vores tanker og drøftelser på en overskuelig og konkret måde, så vi kan genkende det. Det er sjældent, at man møder en konsulent, som så fint balancerer mellem at styre og trække sig på de rette tidspunkter. Det giver os den rette plads og ramme til at have de gode drøftelser – og dermed nogle super gode dage med ledelsesteamet.

Tårnby Kommune, Distriktsleder Mikala Hansen udtaler:

Anders Krauch formåede som facilitator at gøre ledelsesrummet trygt i arbejdet omkring forskellige perspektiver, holdninger og tanker om adfærd. 


Glostrup Kommune, Tidl. Ældrecenterchef Søren Schytt udtaler:

Glostrup kommune søgte en afdelingsleder til Ældrecenter Dalvangen, og da vi på forhånd vidste, at det ville være en svær rekrutteringsopgave, valgte vi at lave en aftale med Anders Krauch fra HumanAssist om outsourcing af rekrutteringsopgaven.

Anders arbejder professionelt med rekruttering og førte ansættelsesudvalget trygt igennem hele ansættelsesprocessen, fra udarbejdelse af jobprofil, jobannonce, screening af ansøgere, samt deltagelse planlægning og afvikling af jobsamtaler og indhentning af referencer. Vi fik efterfølgende ansat den rigtige person i stillingen.

Hvidovre Kommune, Centerleder Kim Knudsen udtaler:

I forbindelse med, at vi for første gang i mange år skulle ansætte en ny Afdelingssygeplejerske, valgte vi at bede HumanAssist om at hjælpe os med at gennemføre ansættelsesprocessen.
Vi stod selv for annonceringen, men sparringen med Anders Krauch betød at vi fik lavet et anderledes stillingsopslag end det vi traditionelt sætter op, og det tror jeg var med til at give os nogle andre ansøgere end vi ellers ville have fået. Derefter hjalp Anders os med gennemførelse af 2 interviewrunder, Anders hjalp os med at strukturere ansættelsessamtalerne, tog hånd om tiden og gennemførte personprofiltests på de kandidater vi inviterede til anden interviewrunde.
I forbindelse med 2. interviewrunde præsenterede Anders os for hovedelementerne i de udarbejdede personprofiler og stod for den del af interviewet som omhandlede profilen. Anders har en god fornemmelse for hvornår han skal være på og hvornår ansættelsesudvalget skulle på. Der var enighed i ansættelsesudvalget om at HumanAssist' s deltagelse i forløbet var en stor hjælp og styrke og hjalp os til at vælge den rette leder på et mere kvalificeret grundlag, end hvis vi selv havde stået for hele forløbet. Samtidig har forløbet givet os nogle erfaringer om spørgsmål og struktur som vi har valgt at inddrage i vores normale ansættelsesprocedure. 

Habitus, tidl. Fagdirektør Jette Deltorp udtaler:

I Habitus, tidligere Autismekonsulenterne har vi i perioden 2016-2018 samarbejdet med Anders Krauch, HumanAssist om ansættelse af ledere til vores botilbud og driftsdirektør til koncernen. Det har hver gang været et meget professionelt forløb, hvor Anders har hjulpet med at finde egnede kandidater, har forestået tilrettelæggelse af forløbet og har gennemført test på kandidater. Vores samarbejde er hver gang endt med ansættelse af en kvalificeret leder og ansættelsesudvalgene har følt sig særdeles godt hjulpet.

Kbh Kommune, Tidl. chef for hjemmeplejen Søren Juul udtaler:

Hjemmeplejen i Vanløse – Brønshøj – Husum (VBH) stod overfor en radikal ændring af den vanlige rekrutteringsstrategi, hvor ansvaret for ansættelse lå spredt ud til de enkelte ledere, uden at der forelå en fælles målsætning til kvaliteten – og ikke mindst i relation til den overordnede organisatoriske strategi og forretningsmæssige forståelse.

I erkendelse af, at vi ikke er gode til alt, valgte vi at kontakte HumanAssist, som hjemmeplejen havde meget gode erfaringer med omkring rekruttering & ansættelser generelt.
Vi indgik en aftale om sammen at udvikle en rekrutteringsstrategi, der tager højde for den forretningsbårede kultur, som organisationen fremadrettet ønsker at målrette sig efter.

I dag har vi fået beskrevet og implementeret en rekrutteringsstrategi, der skaber grobund for en ensartethed, uden at fratage den enkelte leder ansættelseskompetencen.

 Vel vidende at det tager år at opbygge en organisation med ansatte, der indeholder den rette ønskværdige holdning, må jeg konstatere, at uden den store og erfaringsbaserede viden og ekspertise, som HumanAssist indeholder, var vi ikke nået frem til et resultat, som vi i dag kan være stolte af.

Folke Larsen AS/S, Direktør Peter Larsson udtaler:

I forbindelse med udvidelse af vores sælgerstab søgte vi 2 nye sælgere til distrikt Fyn og Jylland. Efter at have brugt lang tid på udvælgelse af mulige kandidater, søgte jeg sparring hos HumanAssist for at være bedst muligt forberedt til de endelige møder. Hos HumanAssist mødte jeg Anders Krauch, som hurtigt fik sat sig ind i udfordringen. Efterfølgende havde vi et møde, som endte med at jeg var fantastisk godt forberedt, og fik stillet de ”rigtige” spørgsmål til kandidaterne. På denne måde fik jeg fra kandidaterne svar, som krævede mere dybde, argumenterende og ærlige svar. Netop det jeg søgte. Jeg kan kun give mine bedste anbefalinger til HumanAssist.

Hebo Service, Direktør Bo Forsmark udtaler:

I forbindelse med ansættelsen af 22 nye medarbejdere til et større projekt, har vi gjort brug HumanAssists kompetencer indenfor rekruttering. Det var afgørende for os, at de nye medarbejdere passede ind i vor kultur og værdierne, som vor virksomhed står for.
Alle vore medarbejdere agerer på egen hånd og varetager serviceopgaver hos vore mange kunder. Derfor skal de tage ansvar, være serviceorienterede og altid ha’ en forståelse for at kunden er det vigtigste aktiv for virksomheden.
HumanAssist hjalp os med
    •    rekrutteringsprocesser
    •    samtaleindhold
    •    evaluering på kandidater
HumanAssist har været en yderst professionel og effektiv sparringspartner gennem hele forløbet…

Stevns Kommune, Chef for Økonomi, HR og IT Anton Svendsen udtaler:

Jeg kan på det varmeste anbefale Anders Krauch som sparringspartner og konsulent på rekrutteringsopgaver.
Anders har hjulpet Stevns Kommune i forhold til rekruttering af ledere på sundhedsområdet, skoleleder, områdeleder i dagtilbud samt afviklet kursus og oplæg om rekruttering for ledere i Stevns Kommune.
Vi har været yderst tilfredse med både proces og resultat. Anders er særdeles omhyggelig og meget vellidt af alle i og omkring processen..

Stevns Kommune, afsnitsleder Dorthe Flindt som udtaler:

Hele forløbet har været topprofessionelt og som ansættelsesudvalg følte vi os godt klædt på til at træffe den endelige beslutning. Der var altid god tid til vores interne drøftelser og overvejelser i hele processen, ligesom Anders kom med professionelle indspark, når vi bad om det. Anders gennemførte interview af ansættelsesudvalg, udarbejdede jobprofil og stillingsopslag, samt tests, case, oversigt over kandidater og et virkeligt godt forløb med 2 runder samtaler. Det var et rigtig godt forløb fra start til slut.

Stevns Kommune, Ergoterapeut Maiken Hellstrøm som udtaler:

Anders har hjulpet os igennem et rekrutteringsforløb med ansættelse af ny leder. Jeg har tidligere siddet med ved rekrutteringsforløb til lederstillinger, men aldrig har jeg været klædt så godt på til at tage stilling.

Det har været en fornøjelse med sparring på kandidaternes kvaliteter, ledelsesstil, karaktertræk og personligheder. Jeg har gennem hele forløbet følt mig godt klædt på til opgaven og inkluderet i beslutningerne.