Udvikling

Tjek kulturen

Lad os tage temperaturen på arbejdspladsen og finde ud af hvordan I har det sammen. Vi udarbejder en analyse af arbejdsplads kulturen ud fra P. Lencionis model om adfærd i succesfulde vs dysfunktionelle teams. Grundlæggende set skal der være tilstrækkeligt med tillid iblandt jer, til at turde være sårbare overfor hinanden. Turde at involvere hinanden, spørge hinanden uden frygt og uden forbehold. Hvis I har det har I samtidig gode forudsætninger for at have produktive konflikter sammen. Det er en forudsætning at kunne diskutere ting med hinanden og trods uenigheder, og måske netop pga. uenigheder, nå frem til bedre resultater end hvis I ikke havde den produktive konflikt. Konflikter er derfor ikke noget man skal søge at undgå på en arbejdsplads. Et samlet commitment fra et team beror på at alle har kunnet sige deres mening højt. At de er blevet lyttet til og at deres synspunkter er drøftet uagtet at det er ilde hørt eller langt fra gængs praksis. Alternativet til dét at sige højt hvad man tænker på møder er den kunstige harmoni. De uinspirerende og forudsigelige møder som keder én og hvor man næsten på forhånd kender resultaterne. Derfor, skab commitment igennem de produktive konflikter. Dette er vejen til at man samlet som team kan holde hinanden ansvarlige for de aftaler man indgår. At man tilsidesætter egne dagsordener til fordel for de fælles mål.

Adfærd, kultur og det fælles DNA

Der er god grund til at se på teamets samlede adfærds DNA. Hvordan har vi præferencer for at agere både hver for sig og sammen som enhed. Det giver indsigt i de udfordringer vi møder i hverdagen og frem for alt en fælles forståelse for hvorfor møder forhindringer. Og, ikke mindst fuld legitimitet til at kunne tale om elefanten i rummet.

Team- og lederudvikling

Ledergrupper er ofte sammensat af forskellige personligheder som, uanset sammenfald i faglige bagage og erfaringer, vil have forskellige præferencer og forbehold, idéer og ønsker til opgaveløsninger, tiltag og fremtidig udvikling mv.

Det er naturligvis også dette som styrker fællesskabet og gavner de løsninger og det arbejde man som ledergruppe er sat i verden for at løse. Men, det er desværre også de samme forskelligheder i adfærd og præferencer som indimellem, spænder ben for og, bliver en byrde for samarbejdet i gruppen.

Udnyt jeres individuelle forskelligheder bedre og få en fælles indsigt i hvordan I som lederteam står samlet og hver for sig. Få italesat de områder som fremmer eller blokerer udviklingen og etablér en fælles hensigtserklæring som tager afsæt i jeres DNA som lederteam.

HumanAssist har forestået udviklings- og temadage for ledergrupper i hele forvaltninger på op til 34 ledere på én gang og i mindre ledergrupper på 4-10 ledere.

Kontakt os nu og lad os drøfte Jeres interesse og behov for lederudvikling.

Reference fra tidl. forløb;

Kasper Sonne tid. Centerchef for familie Social og beskæftigelse i Faxe Kommune udtaler:

Ved at kombinere teambuilding med vores individuelle profiler formåede Anders, på vores årlige leder strategi seminar, at gøre vores profiler levende. Vi opnåede en forståelse for hinandens stærke sider, samt hvordan vi kan bruge den viden til at udvikle os både individuelt og i samspil med hinanden. Det var rart, at teambuilding øvelsen både var sjov, men samtidig havde et relevant fagligt indhold. Anders har formået at lytte til vores behov og tage vores ideer til efterretning og sammensat et læringsforløb, der har passet til vores behov. Vi er bevidste om, at vi ikke har opnået en fuld forståelse for hinanden som ved et trylleslag, men vi har fået de trædesten, der gør os i stand til selv at arbejde videre, og vi  kan varmt anbefale Anders”.

Reference fra tidl. forløb;

Katrine Maymann Leder af U&R team i Hvidovre kommune udtaler:

Det var essentielt, at du havde et meningsfyldt program for os, og MINDST lige så essentielt at du gav plads og vigede­ en smule, når du kunne fornemme, at vi kom ind på et område, vi havde behov for at gå helt i detaljer med. Du skabte et trygt rum og det kunne tydeligt mærke­s. Du fik os til at åbne op omkring nogle ting, og var generelt meget inspirerende. Tak for det.

Jeg vil også gerne rose dig for at komme med løbende tilbagemeldinger ift. vores interne samarbejde. Vi er bestemt en gruppe, der har behov for styring (!!) når vi er sammen. Du lod os rive med, men ikke for meget, og det at du selv blandede dig og kom med feedback på vores ledelsesgrundlag var super godt. Det var med til at holde os på sporet.

På samme måde vil jeg gerne lægge vægt på din professionelle tilgang til overordnet styring af dagsorden. Du havde tydeligvis fanget, hvem vi var som gruppe, og du fik det til at virke til, at alt var skræddersyet til OS som gruppe med vores præferencer i centrum.

Christina Fogtmann, Gruppeleder i Hvidovre kommune udtaler:

Tak for to fede dage på Kolle Kolle

Det var super godt og inspirerende. Føler også at jeg er vokset som leder og den tvivl jeg kan have på mig selv er helt klart blevet mindre, så det har været en rigtig god oplevelse og det at få sagt højt hvad man står for som leder og få feedback på dette af sine kollegaer.

Det at få taget testen har også gjort mig mere opmærksom på mine stærke og svage sider og hvad jeg skal have fokus på fremover i mit samarbejde med mine kollegaer og medarbejder.

Kontakt os